13 กุมภาพันธ์ 2562 กลับมาอีกแล้ว ฝุ่นพิษพบเริ่มกระทบสุขภาพ 3 พื้นที่

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/KeunWDr

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครของสถานีตรวจวัดอากาศของกรุงเทพมหานครและของกรมควบคุมมลพิษ ประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  ตรวจวัดได้ 27-67  ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง  โดยพบเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)และ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน 3 พื้นที่ คือ

1.เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่  มีค่าเท่ากับ 54 มคก./ลบ.ม. 

2.เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน  มีค่าเท่ากับ 67 มคก./ลบ.ม.

3.เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด  มีค่าเท่ากับ 51 มคก./ลบ.ม.

ซึ่งคุณภาพอากาศปานกลาง ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง ส่วนประชาชนทั่วไปที่อยู่ในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานให้เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง.-สำนักข่าวไทย